А заповед за платен годишен отпуск по чл 163 ал 7 бланк
Осигуровки при граждански

А заповед за платен годишен отпуск по чл 163 ал 7 бланк

Правова Държава е първият български правен портал съдържащ множество безплатни ресури.

http www. W3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional. Dtd - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане.

Плюс Минус Блог - Информация за
Здравейте! Учителите имат право на платен годишен отпуск в размер на 56 дни, който се ползва.

ЕПИ Труд и социално а заповед за платен годишен отпуск по чл 163 ал 7 осигуряване Авторски публикации Трудови отношения Изплащане на.

Раздел i. Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за изчисляване и.

Още за увеличеното заплащане на извънредния труд. Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство Прекратяванията на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ не се включват при масовите уволнения съгласно 1, т. 9 от ДР на КТ Има ли право възстановеният от съда работник на платен.

ЕПИ On-line, изберете визиран нормативен акт, еПИ Труд и социално осигуряване Авторски публикации Трудови отношения. Изплащане на обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудовия договор по време на отпуск поради бременност и раждане. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Наследникът не отговаря за задължения по трудов договор, за изработка или издръжка. Платеният.

Закони, правилници


Скачати декларац диного податку фзична особа 2 клас 2012Скачати декларац диного податку фзична особа 2 клас 2012 - Тeми: Єдиний податок (Единый налог Декларація платника єдиного податку. Дивіться Питання, що часто стaвляться про звітність плaтніків єдиного податку. Затверджено Наказом 578 вiд : 01) для фізичної особи - підприємця (гpупи 1, 2, 3) - Завантажити.; 02) для юридичної особи (група скачати декларац диного податку фзична особа 2 клас 2012 3) - Завантажити.; 03).


Заявления для перечисления налогового вычета на рассчетный счетЗаявления для перечисления налогового вычета на рассчетный счет - Ответ: В эти декларации попадает база не из регистров бухгалтерии, а из регистра накопления «Сведения о доходах ЕСН». Нужно проверить движения по этому регистру, например, с помощью универсального отчета. Вопрос 12. Наша организация приобрела земельный участок. После нескольких месяцев эксплуатации мы решили его разделить на 4 участка меньшей площади. Каким документом можно отразить это.


Сведения о детях и их родителях в детском садуСведения о детях и их родителях в детском саду - Информация по доходам и расходам детского сада Детские сады - отзывы родителей.